دل غمناک من...

خداجونم دلِ من غمناکه

با این غم چشمانم نمناکه

می گی به دلِ من که ببار؟

اما باریدنِ من دردناکه

این کوهِ پر از غصه و درد

روزهاست که درانتظاره بهاره 

می بینی آسمون می باره

دیگه غصه ای نداره

بارِ غمش میریزه

چون میدونه تو رو داره

میخوام منم ببارم

میدونم تورو دارم

بهم میگی ببارم

آخه چاره ای ندارم...

"بهار"

/ 0 نظر / 11 بازدید