انتظار

 

کار من شده...

ساعتها منتظر ماندن و چشم به در بودن کار من شده...

گذشت زمان را ندیدنو دل به تنهایی سپردن کار من شده...

عشق را فارغ از کار هر دو جهان دیدنو وابسته ی رویا شدن کار من شده...

بی تابو در آتش بودنوشعله ور شدن در سوز فراغ مرا از هر دو جهان ببریده

ساکتو بی کسودر خلوت نشستن کار من شده...

زندگی را فدایش کردنودل به رویایش سپردن کار من شده...

در سوز فراغش گریه کردنو دست به دامان خدا شدن کار من شده...

/ 0 نظر / 28 بازدید