زندگی

 

زندگی...

زندگی،غبار غم گرفته ی غمگین            

زندگی،دلواپسی های رنگین

زندگی،عطر گلهای زمستانی 

زندگی،شمع خاموش دلتنگی

زندگی،جمله ایست بی معنا 

 زندگی،تاب تحملی بالا

زندگی برای از خود گذشتن

 زندگی،برای دیگری بودن

زندگی،پزمردن غنچه ی تنها 

زندگی،پرپر شدن گلها

این نگاه ناامید را پاک کن

چشم را به روی امید وا کن

زندگی امید ناامیدی هاست 

زندگی،پرواز دلتنگیهاست

زنگی،رنگین کمان عشق   

زندگی،پرواز پروانه های عشق

زندگی،برای هم بودن  

زندگی،برای هم مردن

زندگی بقچه ی تنهایی ماست 

زندگی،آینه ی فردای ماست

 زندگی کن،زندگی کن،زندگی

 از فراغ دوریش بالندگی

                                                  

/ 0 نظر / 17 بازدید