با من بمان...


 

 

من را ببر ...

به کوهسار،به دشت و چمنزار

به آن آبی بیکران

دردم ببر

جانم نبر

من مانده ام غم را ببر

صبرم بده

سویم نبر

تنهای تنها مانده ام

با خود ببر تنها نمانم بهتر است

جانم تویی، جانم نبر

چشمم تویی، نورش نبر

قلبم تویی، نبضش نبر

بی صبر و سامانم نکن

با من بمان ...

با من بمان...

تنها نمانم بهتر است...

 

 


 

/ 0 نظر / 22 بازدید