# زندگی،خدا،خواب

.....جاده ی بی انتها....

.....جاده ی بی انتها...... باد سرد                                                                     سازش درد جاده باریک                                                   ماه تاریک منم و جاده ی بی انتها                                           تویی و ذهن درگیرو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید