# غمگین

درد دوری...

"درد دوری" شب های غمگین زمستان می گذرد من ماندم و غم درد دوری تو میدانم می آیی به امید دیدنت این شب های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

زندگی

  زندگی... زندگی،غبار غم گرفته ی غمگین             زندگی،دلواپسی های رنگین زندگی،عطر گلهای زمستانی  زندگی،شمع خاموش دلتنگی زندگی،جمله ایست بی معنا   زندگی،تاب تحملی بالا زندگی برای از خود گذشتن  زندگی،برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

مترسک تنها...

  دلم باران میخواهد....باران چشمانم را...سخت است که بر روی قلبم مانده ای...سخت...شده ام مترسک مزرعه ی مان...باران با آمدنش مرا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

مترسک تنها...

  دلم باران میخواهد....باران چشمانم را...سخت است که بر روی قلبم مانده ای...سخت...شده ام مترسک مزرعه ی مان...باران با آمدنش مرا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

دوست داشتن هایت زیباست اگر برای همیشه با من باشی

زندگی... زندگی،غبار غم گرفته ی غمگین             زندگی،دلواپسی های رنگین زندگی،عطر گلهای زمستانی  زندگی،شمع خاموش دلتنگی زندگی،جمله ایست بی معنا   زندگی،تاب تحملی بالا زندگی برای از خود گذشتن  زندگی،برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

زندگی

  زندگی... زندگی،غبار غم گرفته ی غمگین             زندگی،دلواپسی های رنگین زندگی،عطر گلهای زمستانی  زندگی،شمع خاموش دلتنگی زندگی،جمله ایست بی معنا   زندگی،تاب تحملی بالا زندگی برای از خود گذشتن  زندگی،برای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید

درد دوری...

"درد دوری" شب های غمگین زمستان می گذرد من ماندم و غم درد دوری تو میدانم می آیی به امید دیدنت این شب های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید