# قهر

دوستت دارم...

بهش گفتم یه جمله ی قشنگ بگو؟ گفت:دوستت دارم گفتم:باهات قهرم گفت:دوستت دارم گفتم:داری منو میکشی گفت:دوستت دارم گفتم:نمیخوامت گفت:دوستت دارم گفتم:تنهام بذار گفت:دوستت دارم گفتم:برو رفت... ولی باز هم گفت ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 11 بازدید