# ماه

آرامش وصف ناشدنی

  زندگی زندگی را برایم معنا کن:   زندگی با هم بودن است یا بی هم بودن،عاشقانه زیستن است یا عاشقانه سوختن، قصه ی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

.....جاده ی بی انتها....

.....جاده ی بی انتها...... باد سرد                                                                     سازش درد جاده باریک                                                   ماه تاریک منم و جاده ی بی انتها                                           تویی و ذهن درگیرو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

غوغای درون...

غصه ها دلم را نوازش می کنند و اشک چشمانم را لرزش وجودم غوغای درونم را آشکار می کند دستانم زانوانم را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

آرامش وصف ناشدنی

  زندگی زندگی را برایم معنا کن:   زندگی با هم بودن است یا بی هم بودن،عاشقانه زیستن است یا عاشقانه سوختن، قصه ی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید