# من

خداوندا

خداجونم... باور داشتن تنها چیزیست که من دارم ،باور دارم چون تو را دوست دارم باور دارم چون به تو اعتماد دارم…   من ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

انتظار

  کار من شده... ساعتها منتظر ماندن و چشم به در بودن کار من شده... گذشت زمان را ندیدنو دل به تنهایی سپردن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید