# گذشت

انتظار

  کار من شده... ساعتها منتظر ماندن و چشم به در بودن کار من شده... گذشت زمان را ندیدنو دل به تنهایی سپردن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

راز زندگی زیبا

      خداجونم.. خداجونم زندگیمون به نفسی گره خورده "نفسامونو ازمون نگیر"بذار نفسهامون برای هر دومون باشه   خداجونم عاشقانه زیستن، با تمام وجود دوست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

درد دوری...

"درد دوری" شب های غمگین زمستان می گذرد من ماندم و غم درد دوری تو میدانم می آیی به امید دیدنت این شب های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

غم پنهان من...

چهره ی خندان من،می پوشاند آن غم پنهان من... دردم از بی کسی نیست،دردم از بی همدمیست... یک سال گذشت با همه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

بهار نارنج...

      امروز به باغ بهار نارنج رفتم تا بهاررا احساس کنم و دلتنگیت را فراموش کنم... با دیدن شکوفه های بهار نارنج ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

غم پنهان من...

چهره ی خندان من،می پوشاند آن غم پنهان من... دردم از بی کسی نیست،دردم از بی همدمیست... یک سال گذشت با همه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

درد دوری...

"درد دوری" شب های غمگین زمستان می گذرد من ماندم و غم درد دوری تو میدانم می آیی به امید دیدنت این شب های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

بهار نارنج...

امروز به باغ بهار نارنج رفتم تا بهاررا احساس کنم و دلتنگیت را فراموش کنم... با دیدن شکوفه های بهار نارنج ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

راز زندگی زیبا

      خداجونم.. خداجونم زندگیمون به نفسی گره خورده "نفسامونو ازمون نگیر"بذار نفسهامون برای هر دومون باشه   خداجونم عاشقانه زیستن، با تمام وجود دوست ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید