خداوندا


خداجونم...

باور داشتن تنها چیزیست که من دارم ،باور دارم چون تو را دوست دارم

باور دارم چون به تو اعتماد دارم…

 

من فقط تکیه کردن به تو را دوست دارم

تکیه می کنم چون به تو اعتماد دارم…

 

خداجونم…

بدون تو زندگی نمی کنم اگر تو را نداشته باشم هیچ چیز توی این دنیا ندارم

همه چیز من تویی یکتای من،همه چیز چون به تو ایمان دارم…

 

یکتای من…

عشق را دوست دارم چون عاشقت هستم و اطمینان دارم که این عشق دو طرفه

است میدانم عاشق بنده گانت هستی،دلسوز و مهربانی

عشق را دوست دارم چون به تو ایمان دارم…

 

مهربان من…

نوازشت را دوست دارم،دوست دارم تنها کسی که در خواب مرا نوازش

می کند تو باشی

نوازشت را دوست دارم چون تو سرچشمه ی محبتی…

 

ترس از تو را دوست دارم،ترس از پنهان کردن از تو چون می دانم تو

بینا و شنوایی

می ترسم چون پادشاه منی…

 

در کنار تو بودن را دوست دارم چون در کنار تو آرامش می یابم

آرامشی بی پایان،ناتمام وهمیشگی

در کنار تو میمانم چون تو معبود منی…

 

مهر تو، قلب من است

عشق تو، جان من است

نفس تو، روح من است

قدرت تو،آفرینش من است

آرامش تو، خواب من است…

خدایا چه بگویم همه ی وجودم نمایانگر توست،وقتی در خود تفکر میکنم تو را

می یابم آفریدگار من،معبود من،فقط تویی

فقط تو…

"بهار"

/ 0 نظر / 24 بازدید